ASCII blog [RSS]
12. 4. Revoluce                             <<< >>>


Nejdražší film vůbec stál 403 milionů dolarů po inflaci, což by mělo být něco
přes 10 miliard korun. Jak velká revoluce by se dala financovat s těmito
penězi? Holywood by neměl natáčet další Piráty z Karibiku, ale měl by zatáhnout
puč třeba v Uruguayi. To by byl příklad skutečně radikálního myšlení &
radikální akce. Když má někdo tolik peněz, prož nenakoupí TNT a nevyhodí
parlamanet malé post-komunistické republiky do vzuduchu?


<<< 13. 4. Nekoncert & nestand-up
>>> 11. 4. Protest