ASCII blog [RSS]
29. 3. Rezignace                             <<< >>>


V posledních dnech jsem na "*doomsday party* blog":[d] hodil dva veliké
monobloky textu: "krvácel a marně se snažil křičet skrz roubík":[d50] a
"Následoval by mě, kdybych odešel?":[d54]. Dohromady mají něco kolem 3000 slov,
což je *docela dost*, mnohem víc, než jsem plánoval v začátcích DPB. Mělo jít o
rychlé & zkratkovité pasáže z života tří lidí bez naděje, ne traktáty o tisíci
slov. Nicméně se to stalo.

"První":[d50] post je o kolapsu morálky a "druhý":[d54] je o absolutní
rezignací. V prvním trojice hlavních protagonistů (AK, P, R) udělá něco
hrozného, a v druhém vypravě Adam K. podává trhanou zprávu o následcích,
slepuje nejisté vzpomínky do proudu vědomí. Je to jako když se probudíte a
vybavujete si mlhavé sny, ale ty pomalu mizí, vytrácí se a zůstává jen nejistý
pocit, že se něco stalo.

Zajímavější (aspoň pro mě) je ta druhá. Adam K. rezignoval, zlomil se, přestal
se snažit a přepnul na nevědomého autopilota, čtyři dny strávil ve stavu
nevědomí, mimo sebe, většinou v klubu Rx. Pro něj na ničem už nezáleží.

To ho osvobodí od okovů lidských aspirací a starostí. Je to jako ten citát od
Dr. Johnsona, kterým začíná *Fear and loathing*: "He who makes a beast of
himself, gets rid of the pain of being a man."

Možná nemá naději, ale nemá ani žádný strach, žádné úzkosti, žádný pocit
zbytečnosti, je jako vydlabaná skořápka, která se hýbe sama od sebe.

Když jsem to psal, byl jsem v tranzu, ve smyčce poslouchal nějaké hrozné EDM, a
zpod prstů chrlil slova. Nebyl v tom žádný plán, žádný záměr, jen asociace na
jedno téma. Po dopsání se mi v hlavě rozeznělo to, co říkal Astronautalis na
svém "koncertě":[a]: "When you see the bombs start falling, the first thing you
gonna think is 'shit, I should have danced on that Astronautalis concert'".

Na ničem nezáleží. Jediné co můžu dělat, je tančit dokud nevyhasne hudba.

[d]: https://doom.k47.cz/
[d50]: https://doom.k47.cz/d50.html
[d54]: https://doom.k47.cz/d54.html
[a]: https://ascii.k47.cz/astronautalis.html


<<< 30. 3. Nikdy se nevrátit
>>> 28. 3. Tučné písmo
                                      #1 #2